Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

7. Wat is de Heilige Geest?

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.