Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

9. Wat is de Wederkomst?

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.