Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Het gezicht van Christus in al onze broeders zien

 

door Robert Perry

 

Het streven om anderen meer en beter lief te hebben is in onze wereld één van de oudste, nobelste en meest verbreide zoektochten. Iedere religie onderwijst het. Iedereen hoopt de sleutel ervan te vinden.

Een cursus in wonderen is een spirituele leer die zegt dat werkelijke egoloze liefde voor anderen ontstaat wanneer we het Goddelijke in hen gaan zien. De Tegenwoordigheid van God in anderen zien is een inspirerende gedachte, maar hoe doen we dat? Wanneer we naar andere mensen kijken, zien we kwetsbare lichamen, die kleingeestige gedachten en egoïstische beweegredenen tot uiting brengen. Hoe kun je God daarin zien?

Deze studie probeert de lezer in contact te brengen met de prachtige visie die de Cursus op ons Goddelijke wezen heeft. Het legt uit hoe we een deel van God kunnen zijn, terwijl we nog steeds denken en handelen zoals we dat doen; hoe we spirituele wezens kunnen zijn, terwijl we nog steeds nietige denkgeesten lijken, opgesloten in beperkte lichamen. Deze studie geeft een handreiking om op zo’n manier over andere mensen te denken dat we een liefdevolle blik laten rusten op ‘het gezicht van Christus’ in hen, wat ze ook maar mogen denken, zeggen of doen.

Een greep uit de inhoud:

- Ware identiteit tegenover valse identiteit

- Een vraagteken zetten bij onze overtuiging dat we weten wie iemand is

- Een aanval is een roep om liefde

- Alleen liefdevolle gedachten en daden zien

 

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.