Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Kenneth Wapnick

 

Deze tekst is een transcriptie van een workshop over de 50 wonderprincipes waarmee het Tekstboek van Een Cursus in Wonderen begint. Deze principes zijn een introductie op de centrale thema's van het denksysteem van de Cursus. Behalve uitleg over de principes, bevat deze tekst ook vragen van deelnemers, met Ken Wapnicks antwoorden daarop.

Kenneth Wapnick was een van de drie centrale personen die aan de wieg stonden van Een cursus in wonderen. Het dictaat van Jezus werd opgeschreven door Helen Schucman, met hulp van haar collega Bill Thetford. Toen de Cursus klaar was, raakte Kenneth erbij betrokken. Hij hielp met het redigeren, het indelen in hoofdstukken en paragrafen en veel meer. Hij legde de Cursus uit aan Helen, al was zij de scribent. Hij werd een levenslange vriend en begeleidde haar liefdevol tot aan haar dood. In zijn boek ‘Een leven geen geluk’ vertelt hij veel over de begintijd en het ontstaan van de Cursus.

Kenneth werd medeoprichter en voorzitter van de Foundation for A Course in Miracles (FACIM) en bestuurder en hoofd van het dagelijks bestuur van de Foundation for Inner Peace (FIP). Kenneth begeleidde alle tot nu toe 24 vertalingen van de Cursus, waardoor die nu wereldwijd door 93% van de bevolking in de eigen taal bestudeerd kan worden.

Vanuit zijn ‘Foundation for a Course in Miracles’ gaf Kenneth Wapnick talloze lezingen en workshops. Hij had maar weinig slaap nodig en schreef ’s nachts boeken over de Cursus. Zijn erfgoed is groot. Op www.facim.org zijn talloze boeken, dvd’s, cd’s en mp3’s te bestellen waarin en waarop het gedachtegoed van de Cursus glashelder wordt uitgelegd, met veel humor, mildheid en vriendelijkheid, maar zonder compromis.

Op 27 december 2013 legde deze gevorderde leraar van God zijn lichaam af. De dankbaarheid van zijn leerlingen is overstelpend; het is ongelooflijk hoeveel hij voor velen heeft betekend.

Een Amerikaanse student van Een cursus in wonderen schreef over Kenneth Wapnick: 'In onze ogen is Kenneth een levend voorbeeld van iemand die het verzoek dat Jezus in het werkboek doet heeft beantwoord: "Want dit alleen heb ik nodig: dat jij de woorden zult horen die ik spreek en ze aan de wereld geeft. Jij bent mijn stem, mijn ogen, mijn voeten, mijn handen waarmee ik de wereld verlos." (WdI.hV.In.9:2-3)

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.