Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Het pad van Meesterschap

 

(‘The Way of Mastery’)

 

is een boek dat drie delen bevat:

I.  De weg van het Hart (1-12) ‘The Way of the Heart’

II.  Het pad van Transformatie (13-24)  ‘The Way of Transformation’

III.  De weg van Kennis (25-36)  ‘The Way of Knowing’

 

Voor het Engelstalig origineel, gelieve je te wenden tot: www.shantichristo.com

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.