Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Principe 16

 

Wonderen zijn leermiddelen waarmee wordt gedemonstreerd dat het even zalig is te geven als te ontvangen.

Ze vergroten de kracht van de gever en verlenen tegelijkertijd de ontvanger kracht.

 

Dit komt op hetzelfde neer als wat principe 9 zegt. We zullen zien dat veel principes zichzelf herhalen. Net als de tijd is het wonder een leermiddel dat ons helpt inzien dat we niet afgescheiden zijn.

Het wonder leert ons dat geven en ontvangen in waarheid één zijn, zoals ook les 108 zegt. We zijn allemaal gelijk: leraar en leerling, therapeut en patiënt, degene die geneest en degene die genezing ontvangt. De vergissing die door het wonder wordt gecorrigeerd is de vergissing van ons geloof in afscheiding. Zo wordt het wonder een uitdrukking van onze vereniging; en dat is wat dit principe zegt.

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.