Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Principe 24

 

Wonderen stellen je in staat zieken te genezen en doden op te wekken,

want jij hebt ziekte en dood zelf gemaakt en kunt daarom beide afschaffen.

Jij bent een wonder, in staat tot scheppen naar het evenbeeld van jouw Schepper.

Al het andere is jouw eigen nachtmerrie, en bestaat niet. Alleen de scheppingen van licht zijn werkelijkheid.

 

Volgens de Bijbel is het feit, dat Jezus zieken genas en doden opwekte, een van de tekenen dat hij de Messias was. Maar de Bijbel onderwijst niet dat we ziekte en dood zelf gemaakt hebben. Alles in deze wereld is door de denkgeest gemaakt. Een cursus in wonderen bedoelt dit in de allesomvattende kosmische zin van het volledige fysieke universum. Voor ons gaat het nu om het lichaam en zijn wetten, dat wil zeggen de wetten van ziekte en dood. Omdat we deze zelf hebben gemaakt kunnen we ze ook veranderen.

De Heilige Geest geneest het zieke lichaam niet, omdat Hij het niet ziek heeft gemaakt. De Heilige Geest geneest de schuld in onze denkgeest, die het lichaam ziek heeft gemaakt, door ons te helpen onze keuze voor schuld te veranderen. Dit is een uitermate belangrijk verschil, dat we in gedachten moeten houden. Anders komen we in de valkuil terecht om de hulp van de Heilige Geest in te roepen voor iets in deze materiële wereld, zoals Hem vragen om een parkeerplaats. Het enige wat dat doet is de wereld werkelijk maken.

Vraag: Als je dergelijke dingen wilt manifesteren hoeft het niet per se om de Heilige Geest te gaan. Dan gebruik je gewoon je geestkracht.

Antwoord: Er is inderdaad een verschil tussen het psychische en het spirituele. Het psychische doen we met onze denkgeest, het spirituele met de Zijne. Er is een groot verschil tussen deze twee. We kunnen zeer onder de indruk zijn van de psychische dingen waartoe we in staat zijn. Het vinden van een parkeerplaats is er daar een van. Het is een vergissing om dat toe te schrijven aan de Heilige Geest, omdat Hij geen dingen doet in de wereld. Hij doet dingen in onze denkgeest. Er is geen wereld. Geloven dat de Heilige Geest handelingen verricht in de wereld betekent dat we Hem even krankzinnig maken als we zelf zijn, door een probleem te zien waar het niet is. Het probleem is niet dat je een parkeerplaats nodig hebt, het probleem is je bezorgdheid over het vinden van een parkeerplaats. Je vertelt Hem dat je een parkeerplaats nodig hebt, maar je kunt Hem beter vragen je te bevrijden van elke bezorgdheid over het vinden daarvan. Hoe weet je waar je moet parkeren? Misschien wel drie straten verwijderd van de plaats waar je denkt te moeten parkeren, om redenen die je niet kent. Misschien omdat je tijdens je wandeling naar je bestemming iemand tegenkomt die je moet ontmoeten en die je anders niet gekend zou hebben. Met andere woorden: we proberen op een subtiele manier controle over Hem uit te oefenen en Hem te vertellen wat we nodig hebben. We vragen vaak om dingen waarmee we tijd denken te besparen, maar misschien besparen we meer tijd door drie straten te lopen en een ervaring op te doen die ons in staat stelt tijd te besparen op onze weg naar Verzoening.

Vraag: Ik hoor een dubbele boodschap. Aan de ene kant hoor ik je zeggen dat je gerust een parkeerplaats of wat dan ook kunt manifesteren, als je het maar niet toeschrijft aan de Heilige Geest. Maar je zegt ook het tegenovergestelde, namelijk dat je niets kunt manifesteren omdat alles zich in de denkgeest bevindt.

Antwoord: Klopt, ik zeg beide. Het is beter om in het geheel geen magie te gebruiken, maar de meesten van ons willen dat nog niet volledig opgeven. Het beste is daarom om aan de Heilige Geest te vragen: "Wat moet ik doen?" in plaats van om een parkeerplaats.  Het is niet verkeerd om dat te doen, maar ik denk niet dat het je tijd bespaart op de manier zoals de Heilige Geest dat ziet.

Zoals we straks bij principe 38 zullen zien is de waarneming van de Heilige Geest totaal, in plaats van selectief. Hij ziet de volledige situatie. Wij nemen gewoonlijk alleen iets specifieks waar, een bepaalde behoefte in een bepaalde situatie. Ik wil geen drie straten of tien minuten omlopen. Ik wil op tijd op mijn afspraak zijn. Ik wil niet vastzitten in het verkeer. Wij zien de dingen in een beperkt perspectief, Hij ziet ze als onderdeel van een veel groter plan. Daarom leren we Zijn lessen sneller en worden we eerder genezen wanneer we daarvoor open staan.

Vraag: Toen ik met de Cursus begon te werken vroeg ik de Heilige Geest om een heleboel dingen, maar nu heb ik het gevoel dat Zijn enige functie is mij vergeving te leren. Ik vraag nu niet meer om dingen, maar om me te helpen meer vergevingsgezind en liefdevol te zijn en mij daar minder tegen te verzetten. Dat is de enige manier waarop ik de functie van de Heilige Geest kan zien. Ik geloof niet dat Hij er is om me te vertellen waar ik moet zijn en wat ik moet doen. Ik weet niet of dat klopt maar ...

Antwoord: Dat is precies waar het om gaat. Waar je om vraagt, wanneer je je in een situatie bevindt die je ongerust maakt, is om hulp om niet ongerust te zijn, in plaats van te vragen dat de situatie wordt opgelost op de manier die jij wilt.

Vraag: Nog even terugkomend op wat je zei over ziekte: ik vraag me af hoe we ziek worden. En wat maakt ons weer gezond?

Antwoord: We worden ziek doordat we de schuld in onze denkgeest op ons lichaam projecteren en vergeving maakt ons weer gezond. Als je verkouden wordt vraag je, nadat je een aspirientje, of een middel tegen de griep, of wat dan ook hebt ingenomen, hulp om te vergeven wie je niet vergeven hebt. Als er niemand bij je opkomt begin je gewoon met degenen om je heen.

Vraag: Wij weten dit omdat we dit van jou horen. Maar hoe zit het met degenen die dit niet weten? Hoe worden zij gezond?

Antwoord: Ofwel door hun denkgeest te veranderen door middel van vergeving, ofwel door het gebruiken van de een of andere vorm van magie. Magie werkt, daar bestaat geen twijfel over. Maar ze lost niet de onderliggende oorzaak van de verkoudheid op, of van welke ziekte dan ook. De meeste mensen lossen hun problemen op deze manier op, het ene na het andere. Zoals ik al zei boeken we steeds meer vooruitgang in het oplossen van onze problemen, wat betekent dat het ego steeds meer vooruitgang boekt in het maken van problemen. En daar komt nooit een eind aan. Daarom voeren we nog steeds dezelfde oorlogen als duizenden jaren geleden. Het enige wat deze cyclus doorbreekt is vergeving.

Vraag: We moeten ons dus op de oorzaak concentreren, niet op het gevolg.

Antwoord: Precies. En de oorzaak is altijd het een of andere aspect van schuld.

"Jij bent een wonder, in staat tot scheppen naar het evenbeeld van jouw Schepper". Wanneer hier gezegd wordt dat jij een wonder bent, wordt het woord 'wonder' in een heel andere context gebruikt dan hoe wij erover praten. We zijn in staat tot scheppen naar het evenbeeld van onze Schepper . Dat is wat schepping betekent. We breiden ons spirituele Zelf, de Christus in ons, uit zoals Gods Zijn spirituele Zelf uitbreidde door ons te scheppen. Je weet: in deze wereld is scheppen niet mogelijk.

"Al het andere is jouw eigen nachtmerrie, en bestaat niet. Alleen de scheppingen van licht zijn werkelijkheid". Dit is een zeer duidelijke verklaring over het verschil tussen waarheid en illusie. Scheppen naar het evenbeeld van God, wat plaatsvindt op het spirituele niveau, is de enige waarheid, iets anders bestaat niet. Dat lijkt wel zo te zijn, maar het is slechts een nare droom. Op het moment dat we ons van God meenden af te scheiden, vielen we in slaap. En alles wat daar op volgde, die loper van de tijd, deze evolutionaire wereld, is niets anders dan een nachtmerrie.

Omdat het in deze wonderprincipes niet besproken wordt, wil ik nog opmerken dat Een cursus in wonderen niet ten doel heeft ons uit de droom te doen ontwaken. Zijn doel is de nachtmerrie veranderen in een gelukkig droom. In de gelukkige droom leven we nog steeds in deze illusoire wereld, de wereld van gescheiden lichamen, maar we projecteren daar geen schuld meer op. We leven dan in deze wereld met wat 'ware waarneming' wordt genoemd. De Cursus noemt dit 'de werkelijke wereld': een wereld zonder zonde in onze denkgeest. Dat is het doel van de Cursus. Vervolgens zegt hij dat God Zelf de laatste stap zal zetten en dat doet ons uiteindelijk uit de doom ontwaken (T11.VIII.15:5). Een cursus in wonderen is er op gericht ons te helpen om in deze wereld, de wereld van het lichaam, te leven zonder de projecties van schuld.

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.