Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Principe 26

 

Wonderen staan voor vrijheid van angst. 'Verzoenen' betekent 'ongedaan maken'.

Het ongedaan maken van angst is een wezenlijk bestanddeel van de Verzoeningswaarde van wonderen.

 

Kijken met de ogen van het ego is hetzelfde als kijken met de ogen van angst. We zouden nooit proberen anderen aan te vallen of te kwetsen als we niet bang voor hen waren. Door te kiezen voor de Heilige Geest, in plaats van voor het ego, kiezen we in feite voor liefde in plaats van voor angst.

"Verzoenen betekent ongedaan maken". Ongedaan maken is een andere uitdrukking voor corrigeren. Wanneer we onze zonden verzoenen of corrigeren, maken we ons geloof erin ongedaan. We maken ze niet eerst werkelijk om vervolgens te proberen ze ongedaan te maken, wat de manier is waarop de wereld — de theologische en psychologische wereld, enzovoort — het gewoonlijk doet. Op twee plaatsen in het Tekstboek: "Zonde tegenover vergissing" (T19.II) en "De onwerkelijkheid van de zonde" (T19.III), wordt uitgelegd dat we de werkelijkheid van zonde kunnen ontkennen door ze te zien als een vergissing. Zonden worden bestraft, vergissingen worden gecorrigeerd, zegt de Cursus.

Dit betekent niet dat we moeten ontkennen wat we zien, wat we lezen in de krant, of wat mensen doen. We moeten alleen onze interpretatie ervan veranderen: van het zien van zonde — wat altijd een projectie is van ons eigen geloof in zonde — in het zien van een vergissing die gecorrigeerd moet worden, zowel in onszelf als in de ander. Zonden worden bestraft door het ego; vergissingen worden gecorrigeerd door de Heilige Geest — en dus ongedaan gemaakt.

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.