Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  BelgiĆ«

Principe 34

 

Wonderen herstellen de denkgeest tot zijn volheid.

Door al verzoenend een tekort goed te maken, brengen ze volmaakte bescherming tot stand.

De kracht van de geest laat geen ruimte voor inbreuk.

 

Dit betekent dat wonderen het bewustzijn van zijn eigen volheid in de denkgeest herstellen, omdat de volheid of de overvloed van God nooit weg is geweest. Het wonder neemt de sluier weg dat het ego daar overheen heeft gelegd, waardoor de overvloed van Wie we werkelijk zijn voor ons verborgen bleef.

"Door al verzoenend een tekort goed te maken [dat wil zeggen: door het tekort te corrigeren], brengen ze volmaakte bescherming tot stand". Het ego leert ons dat we iets tekort komen, wat betekent dat we kwetsbaar zijn en beschermd moeten worden. Het wonder laat ons zien dat er geen gemis in ons is en dat we dus geen enkele bescherming nodig hebben. De bescherming van de geest bestaat uit het bewustzijn van zijn onkwetsbaarheid. Een kind van God kan niet worden gekwetst. Dat is een van de duidelijkste verklaringen over de betekenis van de kruisiging. Jezus leert ons dat hem niets is aangedaan, wat de wereld ook heeft waargenomen. Zijn lichaam kon worden aangevallen, maar hijzelf niet. Hij was vereenzelvigd met de volmaakte bescherming van de geest, omdat hij wist Wie hij was. En daarom deed het er niet toe wat er, fysiek of psychisch, met zijn lichaam gebeurde. In de volmaakte bescherming van de geest kan niets binnendringen. Het is alsof zich een cirkel van licht om ons heen bevindt, waarmee we vereenzelvigd zijn. Elke duisternis die het ego over ons uit probeert te storten lost op in dat licht. Duisternis kan niet binnendringen in een ruimte die gevuld is met licht. Duisternis is de afwezigheid van licht, wat betekent dat duisternis geen eigenschappen heeft. Onze bescherming is onze vereenzelviging met het licht van Christus in onszelf. Soms proberen mensen dit op de een of andere manier concreet te maken door te proberen een cirkel van licht om zich heen te manifesteren of licht uit te stralen of iets dergelijks. Maar daarmee worden alleen maar het lichaam en het gevaar werkelijk gemaakt. Het enige wat nodig is, is weten Wie je bent. Dat bewustzijn is het licht.

Je hoeft helemaal niets te doen, want als je iets doet wordt dat een verdediging. Je hoeft je alleen maar te herinneren Wie je bent. En dat bewustzijn ligt voorbij elke actie.

Het  Studiecentrum ECIW BelgiĆ«  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.