Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Principe 38

 

De Heilige Geest is het mechanisme van wonderen.

Hij ziet zowel Gods scheppingen als jouw illusies.

Hij scheidt het ware van het onware door Zijn vermogen totaal waar te nemen in plaats van selectief.

 

Dit betekent dat de Heilige Geest 'tweeledig' is en, zoals de Cursus zegt in hoofdstuk 5, "het enige deel van de Heilige Drie-eenheid met een symbolische functie" (T5.1.4:1). Dat betekent dat Hij kan functioneren in een wereld van symbolen. In de Hemel zijn geen symbolen, alleen in de wereld.

Vraag: Als de afscheiding een illusie is en de Heilige Geest tot bestaan kwam om dat op te lossen, is de Heilige Geest dan niet ook een illusie?

Antwoord: Nee, Hij is geen illusie omdat God Hem geschapen heeft. Een goede vraag, overigens. De Cursus zegt dat de Heilige Geest niet meer nodig is wanneer de afscheiding geheel ongedaan is gemaakt. Dan keert Hij terug naar de Hemel. Maar ook dan zal Hij bij ons blijven om onze scheppingen te zegenen (T5.I.5:7).

Vraag: Hij is dus geschapen om een probleem op te lossen dat niet bestaat.

Antwoord: Inderdaad. En omdat Hij geschapen is door God, wat betekent dat Hij een uitbreiding is van God, kan Hij niet meer verdwijnen. Zijn functie is een illusie, want die bestaat uit het oplossen van een illusoir probleem. Dat betekent dat ook de vorm waarin de inhoud van Zijn Liefde door ons ervaren wordt een illusie is.

Vraag: Maar Hij is een van ons...

Antwoord: Nee, Hij is niet een van ons. Wij zijn deel van de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid: Christus. De Heilige Geest is de Derde Persoon. In feite is de Drie-eenheid natuurlijk Eén. Niettemin spreekt Een cursus in wonderen over verschillende Niveaus van de Drie-eenheid. En dat betekent méér dan een klein, theologisch onderscheid. Het is belangrijk voor de correctie van het idee dat de Stem van de Heilige Geest onze eigen stem is, want dat komt overeen met het geloof dat we God zijn, wat de Cursus duidelijk tegenspreekt (T7.I.1- 4). Geloven dat de Stem namens God onze eigen stem is, laat staan dat we God Zelf zijn, is alleen maar een uitdrukking van het basisgeloof in afscheiding dat ons in de problemen heeft gebracht.

Vraag: Je gebruikte nog een ander voorbeeld. Je zei dat God de Heilige Geest in de droom heeft geplaatst. Hij is geen deel van de droom, maar Hij kwam in de droom om daarin met ons te spreken.

Antwoord: De vraag is nog steeds: Wat gebeurt er als de droom voorbij is? Dat is een van de dingen die niemand kan begrijpen. Ik kan alleen herhalen wat de Cursus daarover zegt. Het idee is dat de Heilige Geest met één voet in de werkelijkheid staat, dus in de Hemel, en met de andere in de droom (er van uitgaande dat Hij twee voeten heeft...). Hij is in de droom, maar Hij is daar geen deel van. Hij is in onze afgescheiden denkgeest en werkt daar, maar Hij is ook in het Christusbewustzijn. Hij is een soort intermediair.

 God heeft geen weet van de droom of van de illusoire wereld. Je kunt dit vergelijken met een vader die naar zijn slapend kind kijkt en het kind onrustig ziet woelen. Blijkbaar heeft het een nachtmerrie. De vader weet niet wat het kind droomt, hij weet alleen dat het lijdt en hij wil die pijn verlichten. Dat is de situatie waarin God Zich bevindt. Daarom breidt Hij Zichzelf uit in de droom, in de denkgeest van Zijn slapende Zoon. Een cursus in wonderen heeft aan die uitbreiding de naam 'Heilige Geest' gegeven, de Stem namens God. En in de droom zegt Hij tegen ons: "Mijn broeder, kies opnieuw. Je kunt anders naar je droom kijken". Hij filtert uit wat niet voldoet aan onze werkelijke behoeften, zoals speciale relaties. Hij helpt ons onze waarneming te veranderen, zodat we alles kunnen zien als een les die God ons graag ziet leren (Les 193). Dat wordt bedoeld met: "Hij scheidt het ware van het onware" en "totaal waarnemen in plaats van selectief". Wij zien een situatie alleen in termen van onze specifieke behoeften, maar Hij ziet alle aspecten ervan. Hij herkent elke situatie als een genezingskans voor iedereen die daarbij betrokken is.

Vraag: Betekent het feit dat de Heilige Geest met één voet in de Hemel staat en met de andere in onze wereld, dat Hij zowel over kennis als over waarneming beschikt?

Antwoord: Inderdaad.

Vraag: Wat bedoelt de Cursus als hij zegt dat we altijd op het juiste moment op de juiste plaats zijn?

Antwoord: We kunnen nooit op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn, omdat we altijd overal iets van kunnen leren. De Heilige Geest kan elke situatie en elke relatie gebruiken om ons te leren dat de afscheiding onwerkelijk is. Op een dieper niveau betekent deze uitspraak dat het draaiboek al is geschreven. We zijn al een keer door dit alles heengegaan. We kijken alleen mentaal terug op wat al voorbij is (WdI.158.4:5). En we kunnen opnieuw beleven wat al gebeurd is, of daarop terugkijken, door ofwel voor het ego te kiezen, ofwel voor de Heilige Geest. Of we dus op de juiste of de verkeerde plaats zijn heeft geen betekenis. Alleen de manier waarop we daar op terugkijken geeft het betekenis.

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.