Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Principe 40

 

Het wonder erkent iedereen als jouw broeder en de mijne.

Het is een manier om het universele merkteken van God waar te nemen.

 

De vergissing die door het wonder wordt gecorrigeerd is de vergissing van het geloof in afscheiding. Of we nu van elkaar gescheiden zijn door onze lichamen of door het geloof dat mensen vreselijke dingen doen, het wonder weerspiegelt het feit dat we één zijn. Daar herinnert Jezus ons steeds weer aan: we zijn allemaal één met hem. Het "universele merkteken van God" wordt door ons gedeeld in het licht van Christus.

Vraag: En dat is een soort inclusief systeem. Niemand is daarvan uitgesloten.

Antwoord: Niemand is daarvan uitgesloten. Als dat zo zou zijn zou het niet het Zoonschap kunnen zijn.

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.