Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Principe 43

 

Wonderen ontstaan uit een wonderstaat van de denkgeest, of een staat van wonderbereidheid.

 

Verderop in het Tekstboek wordt dit "een juiste gerichtheid-van-denken" genoemd (T2.V.3:1). Met andere woorden: we maken een omslag van denken met het ego, de onjuist gerichte denkgeest, naar denken met de Heilige Geest, de juist gerichte denkgeest. Dat is het wonder. We geven onze investering in de denkwijze van het ego — aanval, afscheiding, enzovoort — op en kiezen in plaats daarvan de denkwijze van de Heilige Geest: vergeving en vereniging en alles zien als een gelegenheid om te leren dat we vergeven zijn.

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.