Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Principe 44

 

Het wonder is een uiting van de innerlijke gewaarwording

van Christus en de aanvaarding van Zijn Verzoening.

 

Je zou kunnen zeggen dat het wonder ons verenigt met iemand van wie we afgescheiden waren. Dit weerspiegelt het idee dat we allen één zijn in Christus, en dit corrigeert de vergissing van het geloof in afscheiding. De aanvaarding van Christus' Verzoening is de aanvaarding van het feit dat we één zijn met Hem. We zien hier opnieuw dat het wonder een uitdrukking is van Christus, niet het Christusbewustzijn zelf. Dit komt overeen met waar we het eerder over hadden: dat het wonder een weerspiegeling is van de waarheid, niet de waarheid zelf. Het bestaat en betekent alleen iets in de wereld van illusies.

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.