Studiecentrum  Een Cursus in Wonderen  België

Toelichtingen

 

Toelichtingen op de werkboeklessen van Allen Watson en Robert Perry

 

Dit boekwerk is bedoeld als ondersteuning van studenten bij het doen van de werkboeklessen uit Een cursus in wonderen. De uitgebreide toelichtingen bieden inzicht en verdieping, en daardoor meer begrip van het theoretische deel; de praktische instructies, meditaties en visualisaties bieden hulp bij het in praktijk brengen van de lessen.

Steeds meer studenten besluiten om gezamenlijk de werkboeklessen in één jaar te doen, waarbij ze regelmatig bij elkaar komen om de lessen met elkaar te bespreken. Er worden ervaringen gedeeld, soms zijn er vragen. Waar werd weerstand ervaren, waar was de les behulpzaam, enzovoort. De kracht van het samenzijn is een extra stimulans om vol te houden en alle lessen van het Werkboek te doen. Maar ook voor studenten die niet in de gelegenheid zijn om aan een groep deel te nemen zal deze Werkboekbegeleiding zeer behulpzaam zijn.

Robert Perry draagt bij aan Een cursus in wonderen door vele jaren van privé studie en lesgeven in het openbaar. Hij begon met lesgeven bij Miracle Distribution Center in 1986 en heeft sindsdien les gegeven in heel Noord Amerika en de rest van de wereld. Zijn lessen vloeien voort uit zijn toewijding aan de Cursus als zijnde zijn eigen pad en zijn wens om anderen op hun pad behulpzaam te zijn. In de loop van de jaren is hij in Cursuskringen een gerespecteerde spreker geworden en heeft hij voor veel nieuwsbrieven en tijdschriften van de Cursus geschreven. Robert is de oprichter van de Circle of Atonement en de auteur van talrijke boeken en boekjes die gebaseerd zijn op de Cursus.

Allen Watson is over de hele wereld zeer bekend bij studenten van Een cursus in wonderen vanwege zijn behulpzame en inzichtvolle dagelijkse commentaar bij de Werkboeklessen, commentaar dat zowel op het internet als in boekvorm aanwezig is. Door Allen's begaafde en energieke wijze van schrijven en lesgeven worden studenten ondersteund om de betekenis van Een cursus in wonderen voor henzelf toegankelijker te maken. Hij geeft wekelijks les (in Portland, Oregon), waarbij de gehele tekst van Een cursus in wonderen, paragraaf voor paragraaf, wordt behandeld. Allen is in juni 2006 gepensioneerd, maar blijft voor de Circle of Atonement Tekstcommentaren schrijven en lesgeven.

Het  Studiecentrum ECIW België  wil de student behulpzaam zijn bij het doen van de werkboeklessen.